การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันเส้นทางการท่องเที่ยววิถีพาราสู่นาอินทรี ด้วยบริการแผนที่ของกูเกิ้ล (Google Maps API)

Authors

  • นุชากร คงยะฤทธิ์
  • ธิรนันท์ วัฒนโยธิน
  • จันทิรา ภูมา
  • อภิชัย จันทร์อุดม
  • ปิยะพงศ์ เสนานุช

Abstract

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันเส้นทางการท่องเที่ยววิถีพาราสู่นาอินทรี ด้วยบริการแผนที่ของกูเกิ้ล (Google Maps API) วัตถุประสงค์คือ เพื่อสำรวจเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยววิถีพาราสู่นาอินทรี ของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา เพื่อออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยววิถีพาราสู่นาอินทรี ของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เส้นทางการท่องเที่ยววิถีพาราสู่นาอินทรี  ด้วยบริการแผนที่ของกูเกิ้ล (Google Maps API) หลังจากได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมานั้น สามารถใช้ในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จดโดเมนเนม (Domain name) ในชื่อว่า https://baanphulita.in.th/ ระยะเวลา 1 ปี และ มีลักษณะเป็น responsive web design คือ เป็นเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ เพราะมีการใช้รูปแบบเนื้อหาบทเว็บไซต์ CMS (Content Management System) และคำนึงถึงความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น

Downloads